Miasto Krasnystaw

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi prawne świadczone przez kancelarię jest co do zasady ustalane na podstawie stawki godzinowej, która wynosi:

  • 400 zł netto za godzinę dla Klientów, którzy zawarli z kancelarią umowę stałej obsługi prawnej, płacących na jej podstawie co miesiąc podstawowe wynagrodzenie ryczałtowe, niezależne od liczby godzin świadczenia usług prawnych,
  • 500 zł netto za godzinę dla pozostałych Klientów.

 

W przypadkach uzasadnionych charakterem świadczonej usługi, w szczególności w odniesieniu do reprezentowania Klientów w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych, proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe lub ryczałtowo – godzinowe. W przypadku wygrania szczególnie skomplikowanego sporu sądowego lub osiągnięcia innego rozstrzygnięcia korzystnego dla Klienta umowa o świadczenie pomocy prawnej może także przewidywać dodatkowe wynagrodzenie dla kancelarii, stanowiące premię za sukces.