Miasto Krasnystaw

Pomoc prawna dla Klientów Indywidualnych

Prawo spadkowe     /     Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych    /   Odszkodowania   /   Ochrona konsumentów   /   Umowy   /     Prawo rodzinne  /     Prawo budowlane  /     Kredyty „frankowe”   /    

Prawo spadkowe


 • doradzamy, jak załatwić formalności związane z nabyciem spadku
 • reprezentujemy spadkobierców w sprawach sądowych o stwierdzenie nabycia spadku
 • doradzamy, jak dokonać działu spadku oraz reprezentujemy spadkobierców w sprawach sądowych o dział spadku
 • doradzamy, jak optymalnie przekazać majątek osobom najbliższym na wypadek śmierciPrawo pracy i ubezpieczeń społecznych


 • reprezentujemy Pracowników i Urzędników w sprawach sądowych przeciwko pracodawcom, między innymi o przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcęOdszkodowania


 • reprezentujemy Klientów na etapie rozpatrywania sprawy przez zakłady ubezpieczeniowe oraz w postępowaniach sądowych przeciwko ubezpieczycielomOchrona konsumentów


 • doradzamy, jakie działania należy podjąć w razie zakupu wadliwego produktu bądź chęci rezygnacji z zakupu
 • przygotowujemy reklamacje, pisma zawierające żądania wykonania obowiązków z tytułu rękojmi za wady i gwarancji oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży
 • reprezentujemy konsumentów w sprawach sądowych przeciwko przedsiębiorcomUmowy


 • przygotowujemy umowy zawierane w życiu codziennym, między innymi umowy najmu, sprzedaży, darowizny, pożyczki
 • wyjaśniamy podatkowe konsekwencje zawarcia umówPrawo rodzinne


 • doradzamy w sprawach z zakresu stosunków majątkowych pomiędzy małżonkamiPrawo budowlane


 • przygotowujemy umowy o roboty budowlane
 • pomagamy uzyskać decyzje administracyjne w procesie budowlanym, między innymi decyzje o pozwoleniu na budowęKredyty „frankowe”


 • przygotowujemy opinie prawne dotyczące umów kredytu indeksowanych oraz denominowanych we frankach szwajcarskich
 • doradzamy, jakie działania należy podjąć wobec banku
 • reprezentujemy Klientów w kontaktach z bankami oraz w sprawach sądowych dotyczących kredytów „frankowych”